Η πρώτη συνάντηση έγινε… συνεχίζουμε…

Παρασκευή 24/1/2014 στην “Πολιτεία”

GE

GE

GE

GE

 

GE

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s